Purios E 8 kg/m3 samozhášivá (E/B2)

 

 
samozhášivá měkká PUR pěna pro tepelné izolace   8 kg/m3    
Startime 4 - 6 s
Gel time 8 - 12 s
Tackfree time 14 - 18 s
Směšovací poměr 1 : 1 obj
Objemová hmotnost 7 - 11 kg/m3
Tepelná  odolnost - 50 / + 90 o C
Koef. tepelné vodivosti       0,037 W/(m.K)
Počet uzavřených buněk méně než 20 %
Difuze vodních par 0,2258 / 3,2 Mg/m.h.Pa
Pevnost v tlaku při 10 % napětí 7 kPa
Třída hořlavosti    E (B2)  
Doporučená teplota ohřevu  35 - 55 o C
  • vnitřní tepelné izolace s ochrannou parozábranou
  • pěna s vyšší požární odolností - kategorie E (samozhášivá)

Soubory ke stažení: