Purios E (9-12 kg/m3) klas E

 

 
měkká PUR pěna pro tepelné izolace   9-12 kg/m3  
třída hořlavosti E - samozhášivá  
 
Startime 4 - 6 s
Gel time 8 - 12 s
Tackfree time 14 - 18 s
Směšovací poměr 1 : 1 obj
Objemová hmotnost 9 - 12 kg/m3
Tepelná  odolnost - 50 / + 90 o C
Koef. tepelné vodivosti       0,037 - 0,039 W/(m.K)
Počet uzavřených buněk méně než 20 %
Difuze vodních par 0,2258 / 3,2 Mg/m.h.Pa
Pevnost v tlaku při 10 % napětí 7 kPa
Třída hořlavosti    E (B2)  
Doporučená teplota ohřevu  35 - 55 o C
  • vnitřní tepelné izolace s ochrannou parozábranou
  • pěna s vyšší požární odolností - kategorie E (samozhášivá)

Soubory ke stažení: