PUR pěny pro nástřik

Stříkaná PUR pěna vzniká přímo na místě smícháním a nástřikem dvou tekutých složek. K nástřiku používáme speciální vysokotlaké stříkací zařízení se směšovací pistolí. Po smíchání složek v pistoli a vlastním nástřiku proběhne během několika vteřin chemická exotermní reakce, která vede ke vzniku PUR pěny. Po 20 -30 vteřinách pěna zreaguje na nelepivou vrstvu a další proces síťování PUR pěny pak pokračuje v řádu desítek hodin.
V různých modifikacích dodáváme dvě varianty stříkaných PUR pěn - MĚKKÉ a TVRDÉ. Odlišují se především svými fyzikálně-technickými vlastnostmi a možnostmi použití.
 
      
                            MĚKKÉ PUR PĚNY                                                        TVRDÉ PUR PĚNY 
   s otevřenou strukturou buněk                                              s uzavřenou strukturou buněk 

Základní rozdíly  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Způsob posuzování fyzikálních vlastností a jejich hodnoty, podrobnější popis a srovnání s jinými izolačními materiály a další informace o těchto systémech najdete níže...... 

 
 
Tepelně-izolačních vlastnosti a možnosti a způsoby použití měkkých a tvrdých PUR pěn určují následující fyzikální parametry
 
 
Všichni výrobci PUR pěn uvádějí v technických listech parametr POČET UZAVŘENÝCH BUNĚK (%), který úzce souvisí jak s paropropustností, tak i s nasákavostí PUR pěn. Čím je hodnota tohoto parametru vyšší, tím je menší paropropustnost a nasákavost PUR pěny. 
Pro použití materiálů PUR na stavbě není tak důležitá konkrétní hodnota paropropustnosti, důležitější je spíše znalost základní vlastnosti materiálu podle všeobecně známých standartů - materiál je  velmi propustný - mírně propustný - nebo obtížně propustný vůči vzdušným párám obsahujícím vlhkost. To se dozvíme právě z počtu uzavřených buněk PUR pěny.
 
Zjednodušeně řečeno platí následující vztah
Čím je pěna lehčí č tím méně má uzavřených buněk č tím větší je její paropropustnost a nasákavost 
 
Nasákavost za určitých podmínek (při volném přístupu vlhkosti do struktury měkké pěny, která je oříznuta a zbavena povrchové krusty) výrazně zhoršuje tepelně izolační parametry měkké PUR pěny.
 
Z výše uvedených důvodů je informace o počtu otevřených nebo uzavřených buněk důležitou informací o nasákavosti pěny.
 
Hodnota počtu uzavřených buněk nám pak poslouží jako základní vodítko při posouzení
  • jakým typem PUR pěny v daném případě a situaci izolovat
  • kde, jak a za jakých podmínek lze určitý typ PUR pěny jako izolaci použít
 
 
 
Izolační schopnost materiálů a tedy i PUR pěn charakterizuje koeficient tepelné vodivosti. Tepelná vodivost je fyzikálním parametrem, který závisí především na chemickém složení  a hustotě materiálu a dále na vlhkosti, tlaku a teplotě okolního prostředí. V praxi to můžeme zjednodušeně popsat následovně.
Pohyb vlhkého vzduchu můžeme srovnat s pohybem vody v řece kde voda teče pouze z kopce dolů a nikdy naopak. Teplý vlhký vzduch z oblasti vysokého tlaku proudí dolů do oblasti nízkého tlaku, kde je studený vzduchs mnohem menší vlhkostí. Tento pohyb v praxi nazýváme tepelný spád. Teplý vzduch do sebe také pojme mnohem více vlhkosti než vzduch studený. 
Rychlost průtoku vody v přírodě je ovlivněna výškovým rozdílem na začátku a konci řeky a mechanickými překážkami, které se nacházejí v korytě řeky (kameny , jezy , přehrady, apod.). Podobně se chová i proudící teplý vzduch a tepelná izolace, kterou mu stavíme do cesty, má stejný brzdný efekt jako mechanické překážky pro vodu. Zjednodušeně lze tedy říci, že tepelná izolace zpomaluje rychlost proudění vzduchu a vedení tepla.
 
Koeficient tepelné vodivosti určuje tepelnou vodivost materiálu (rychlost vedení tepla).
 
Tepelný odpor R je hodnota odporu, který klade materiál o určité tloušťce proti vedení tepla (resp. udává množství tepla, které projde izolačním materiálem určité tloušťky za určitou časovou jednotku při daném rozdílu venkovní a vnitřní teploty a to na ploše 1m2.)
 
Hodnota tepelného odporu materiálu při určité tloušťce je   Rmat   tloušťka izolačního materiálu (m)
 
Čím nižší je hodnota keoficentu  č tím nižší je tepelná vodivost č tím lepší jsou tepelně-izolační vlastnosti pěny
 
Čím vyšší je hodnota tepelného odporu R č tím lepší jsou tepelně-izolační vlastnosti PUR pěny o danné tloušťce
 
Každý výrobce uvádí v technickém listu hodnotu koef. tepel. vodivosti   jako informaci o izolačních vlastnostech PUR pěny.
Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých PUR pěn a technické listy naleznete v jednotlivých podkategorích.
 
Porovnání izolačních vlastností různých materiálů (tepelný odpor je počítán pro tloušťku 20cm)