UV nátěry

 


      
            
 
Ochranný Uv nátěr slouží jako ochrana pro externí aplikace PUR pěn proti UV záření. Vytvořená izolační vrstva se
na závěr upravuje ochranným UV nátěrem v reflexivním nebo barevném provedení, popř. nástřikem elastomerové fólie.
Tento nátěr má za úkol ochraňovat povrch plochy nástřiku proti působení UV záření tak , aby zůstaly zachovány fyzikálně
chemické vlastnosti PUR pěny. Všechny tyto nátěry se musí po určité době obnovovat.
 
              
 
Mezi běžně používané typy UV nátěrů patří:
 
Asfaltohliníkové reflexivní nátěry (nástřiky)
jsou směsí asfaltu rozpuštěném  ve vhodném organickém rozpouštědle s přídavkem hliníkového pigmentu.
V současnosti se již nepoužívají, vzhledem k jejich krátké životnosti.  
 
Akrylátové nátěry
jsou vodou ředitelné akrylátové nátěrové hmoty s různými druhy plnidel a v různých barevných odstínech. Jedná se o nejčastěji používané UV nátěry vzhledem k dlouhé životnosti a příznivé ceně.
 
Silikonové nátěry
jedná se o vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi silikonu. Výhodou je jejich delší životnost , nevýhodou vysoká cena.
 
Polyuretanové nátěry
jedná se nátěrové hmoty na bázi polyuretanu ředitelné organickými rozpouštědly. Výhodou je jejich delší životnost , nevýhodou vysoká cena a práce s chemicky nebezpečnými látkami. 
 
Nástřik polyurea elastomerů
slouží jako vynikající a konečná úprava plochých střech s krytinou z polyuretanové pěny . Poskytují vynikající ochrana proti UV a zvýšení mechanické odolnosti střešní krytiny.
Výhodou polyurea elastomerů aplikovaných nástřikem je rychlá aplikace, výborné mechanické vlastnosti, vysoká chemická odolnost, nenasákavost a dlouhodobá životnost bez nutnosti obnovy.
 
Sypaná  vrstva kameniva (kačírek)
Speciálním způsobem ochrany proti UV záření je sypaná vrstva kameniva o zrnitosti 16 - 32 mm. Podle zrnitosti se výška vrstvy pohybuje od 30 do 50 mm. Výhodou je dokonalá ochrana bez nutnosti obnovy (na rozdíl od nátěrů) a cena. Nevýhodou je omezená možnost použití (určujícími faktory jsou spád střechy a její nosnost) .
 
Ochranné UV nátěry naleznete v našem e-shopu ZDE.