Pomocné chemikálie

Pomocné chemikálie jsou určeny především pro každodenní údržbu a čištění technologického zařízení pro nástřik nebo lití PUR pěn.

Podrobné informace o určení a způsobu použití jednotlivých chemikálií, potřebném množství a podmínkách skladování jsou součástí našeho školení aplikátorů PUR pěn - viz Odborná a praktická cvičení

Pomocné chemikálie slouží především k čištění, konzervaci a mazání celého technologického zařízení (tzn. pistole, stroje, sudových čerpadel a míchadel).  

Pravidelná a pečlivá údržba celého technologického zařízení pro nástřik PUR je velmi důležitá !!!
Kromě klidu při vlastní práci Vám přinese také nezanedbatelné finanční úspory, které se projeví :
- snížením nákladů za spotřební náhradní díly
- snížením nákladů za opravy technologického zařízení
- významným prodloužením životnosti celého technologického zařízení

 

Výběr z naší nabídky - viz obrázek 

Celý sortimet pomocných chemikálií včetně cen, podrobných informací, technických a bezpečnostních listů najdete v našem E-SHOPU