Purios H08 - nedostupné

tvrdá PUR pěna pro nástřik tepelných izolací (30 kg/m3)

Bohužel tato pěna se již nadále nevyrábí.

Startime
2 - 4
s
Gel time
5 - 7
s
Tackfree time
20 - 30 
s
Směšovací poměr
1 : 1
obj
Objemová hmotnost
30 - 34
kg/m3
Tepelná  odolnost
-50 / + 100 , krátkodobě +120
o C
E-modul
7
N/ mm2
Pevnost v tlaku
190
kPa
Koef. tepelné vodivosti      
0,021
W/(m.K)
Počet uzavřených buněk
více jak 90
%
Třída hořlavosti   
E (B2) samozhášivý
 
Doporučená teplota ohřevu 
35 - 55
o C

 
  • pro interiérové i exteriérové tepelné izolace
  • budov, stěn, stropů
  • technologických zařízení
  • zásobníků
  • nádrží a jímek
  • automobilů, kontejnerů, buněk

Soubory ke stažení: