Stroj napuštěný naftou

Dobrý den,

Bohužel ne vždy platí rčení zlaté české ručičky.

Dostal se nám do rukou stroj, který byl "zakonzervován" naftou po dobu jednoho roku.

Jelikož nafta obsahuje vodu, kterou izokyanát nemá rád a pří styku s ní začne časem krystalizovat, výsledek se dostavil.

Při první prohlédnutí stroje se zdálo vše relativně čisté a dobře zachovalé. Jakmile jsme začali kontrolovat izokyanátovou stranu, hned při spuštění sudového čerpadla jsme začali tušit problém. Sudové čerpadlo se nepohnulo a po rozebraní jsme vyndali ze spodního tubusu cca 2dcl zatvrdlé nafty se zbytky izokyanátu. Díly v sudovém čerpadle byli z velké části na výměnu a repasování bylo možné jen u části.

Po spuštění stroje nás čekal bohužel stejný osud. Stroj se nerozeběhl a motor jen bzučel. Bylo znát že nemá sílu přetlačit odpor, který byl dán zatvrdnutím na izokyanátové straně. Po odkrytí hřídele bylo vidět že izo pumpa i s kalíškem jsou plné zatvrdnuté směsi. Dále byla zatvrdnutá i hřídel a její vodič.

Tímto příspěvkem bychom jen rádi upozornili na tento trend s naftou, který za nás určitě není šťastným řešením.

S přáním pěkného dne

Tým TVI