Generální opravy kompresorů všech značek!!

GENERÁLNÍ OPRAVY KOMPRESORŮ VŠECH ZNAČEK!

 

                            

 

Ve spolupráci s firmou Atmos Chrást si Vám dovolujeme nově nabídnout i generální opravy kompresorů VŠECH ZNAČEK!

 

Co nabízíme:

         generální opravu kompresorů všech značek

          Využíváme špičková svařovací zařízení TIG pro opravy chladičů, laserové měřící zařízení, plně vybavenou zkušebnu kompresorů atd.

          Team profesionálních servisních mechaniků s dlouholetou praxí.

          Částečné a generální opravy šroubových bloků kompresorů Atlas Copco, Kaeser, Aerzen, Rotorcomp atd.

          Nejkvalitnější náhradní díly včetně ložisek SKF

          Obratem zaslané nabídky

          Opravy v nejkratším možném termínu

          V případě poškození elementu zajistíme renovaci včetně následného obrobení

          Diagnostika zanesení chladiče je prováděna proškolenými pracovníky

          6 měsíců záruky na vyměněné díly

          Mnoho doplňkových služeb

 

Rozsah opravy:

           Repase kompresorového elementu včetně výměny ložisek

           Kontrola, výměna a namazání ložisek hlavního elektromotoru

           Kontrola a výměna ložisek motoru ventilátoru (podle verze stroje)

           Čištění vstupu chladícího vzduchu

           Vyčištění a kontrola chladiče

           Přeložiskování převodovky (podle verze stroje)

           Výměna pružného uložení

           Repase regulace a všech ventilů

           Výměna řemenů (spojky)

           Výměna oleje, všech filtrů a separátoru

           Výměna solenoidu

           Kontrola všech hadic – případná výměna po domluvě

           Kontrola el. instalace

           Kontrola a seřízení integrované sušičky vzduchu, případně doplnění chladiva (pokud je instalována)

           Vyčištění frekvenčního měniče (pokud je instalován)

           Kontrola parametrů fr. Měniče (pokud je instalován)

           Provozní zkouška

 

Ceník Generálních oprav šroubových kompresorů

 

 

*        Ceny jsou uvedeny za kus bez DPH a pro základní typ stroje, bez frekvenčního měniče, sušiče atd.

*        Kompresor musí být provozu schopný

*        Vyhrazujeme si právo odmítnutí zakázky při extrémně špatném stavu stroje

*        Cena neobsahuje dopravu, odpojení, připojení stroje – vše jsme schopni zajistit

 

Nabídka doplňkových služeb ke generálním opravám kompresorů

          Vibrační analýza šroubového bloku přes a po opravě

          Vibrační analýza elektromotoru

          Změření kvality olejové separace ve stlačením vzduch

          Oprava chladiče

          Upgrade řídící jednotky

          Nový nátěr karoserie

          Výměna protihlukové izolace

          Revize tlakových nádob

 

Proč provádět generální opravy šroubových kompresorů?

U šroubového kompresoru, jako u každého rotačního stroje, dochází k postupnému opotřebení pohyblivých součástí a degradaci materiálů zajišťujících bezproblémový chod stroje. I přes veškerou údržbu a úpravu prostředí ve kterém stroj pracuje jsou funkce určitý součástek omezeny vlastní životností, kterou na základě dlouhodobého testování určuje výrobce daného zařízení. K opotřebení dochází zejména abrazí a teplotní náročností provozu.

                Ať používáme sebelepší filtrační systém nasává kompresor vzduch včetně vlhkosti a prachových částic. Tyto částice jsou následně promíchány s olejem kompresoru a rozneseny po celém mazacím okruhu, a tudíž do téměř všech pohyblivých částí kompresoru. Tyto, ač zdánlivě malé, částice jsou nasávány ve velkém množství a působí-li dostatečně dlouho, způsobí poškození důležitých součástí stroje.

Zejména se pak jedná o ložiska šroubových bloků a elektromotorů. U elektromotorů nedochází k zanesení prachových částic do ložisek pomocí oleje, ale pomocí chladícího vzduchu – účinek je ale obdobný. Ruku v ruce s opotřebením ložisek dochází k opotřebení těsnících elementů, následnému propouštění oleje, zvýšení vibrací a výraznému zvýšení rizika havárie. Nesprávná funkce ložisek šroubového bloku může vést k narušení stability rotorů následnému zadření šroubového bloku. Při úniku oleje dochází k nesprávnému promazání soustrojí, jeho přehřívání a výraznému zvýšení opotřebovávání všech součástí stroje.  Další nezbytnou pohyblivou součástí kompresoru, která podléhá opotřebení, je element pro přenos síly z elektromotoru na hřídel šroubového bloku. Tímto elementem mohou být řemeny, koaxiální spojka nebo převodovka. I tyto součásti mají pouze omezenou životnost a je po třeba se o ně správně starat

Během let provozu zařízení dochází k opotřebení také nepohyblivých částí stroje jako jsou například hadice nebo pružné uložení soustrojí. Hadice jsou opotřebovávány jednak vnitřní abrazí (prachové částice v oleji) a jednak stárnutím matriálu, kdy dochází ke ztrátě pružnosti následnému prasknutí hadice stejně tak i pružného uložení. Výměna těchto dílů je nedílnou součástí generální opravy.

Součástí generální opravy stroje je i jeho hloubková kontrola a čištění. Stejně tak kontrola elektroinstalace a jejích součástí jakou jsou řídící obvody, různé stykače nebo frekvenční měniče.

Včasná generální oprava kompresoru napomůže k výraznému prodloužení životnosti celého stroje, a hlavně k jeho bezproblémové funkci.

 

                                                                                                                                                                 

 

Proč využít Atmos pro Generální opravu Vašeho Kompresoru?

                                                                                                                                 

     Více než 60 let zkušeností s výrobou kompresorů

          Vlastní výroba šroubových kompresorů od roku 1987

          Vývoj a výroba šroubových bloků probíhá v našem závodě

          Ve výrobě pracuje více než 120 kmenových zaměstnanců

          Technologická nezávislost – disponujeme vlastní vývojovým oddělením, 3D měřením a týmem konstruktérů

          Kompresory Atmos jsou dodávány do více než 80 zemí světa

          Ve všech zemích zajišťujeme technickou podporu

          Servisní činnost zajišťují tři servisní střediska v ČR a mnoho servisních partnerů po celém světě

          Servisní technici jsou školeni na pro údržbu a servis kompresorů všech značek a typů

          Specializovaná část společnosti se věnuje údržbě a servisu turbokompresorů

          Provádíme repase šroubových bloků všech značek kompresorů

          Ke všem značkám kompresorů jsme schopni dodávat OEM i non-OEM díly

          Servisní služby dodáváme i pro všechna zařízení na úpravu stlačeného vzduchu

          Poskytuje specializované poradenství v oblasti stačeného vzduchu a servisu kompresorů

          Provádíme air audity a racionalizaci výroby stlačeného vzduchu

          Provádíme revize tlakových nádob a chladících systémů (sušičky stlačeného vzduchu)

 

Váš Team TVI s.r.o.