Využijte dotací v programu Nová zelená úsporám

 
Naše PUR pěny pro nástřik tepelných a vodotěsných izolací jsou zaregistrovány v dotačním programu Ministerstva životního prostředí "Nová zelená úsporám", který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Také je formou dotací podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací) a rovněž realizace zelených střech. Princip dotace je velmi jednoduchý -  čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory. Nová zelená úsporám se týká v podprogramech rodinných i bytových domů. 

 

 Oblasti podpory

1) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů
    dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
2) Výstavba rodinných nebo bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
    dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
 
Příjemci dotací mohou být vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů
  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  • společenství vlastníků jednotek
  • bytová družstvaměsta a obce (včetně městských částí)
  • podnikatelské subjekty
  • další právnické osoby
 
 Další informace a podrobnosti naleznete zde Nová zelená úsporám