2015 - Školení zahraničních distributorů GRACO

Školení zahraničních distributorů - únor 2015

V únoru  letošního roku proběhlo v našem školícím středisku zaškolení dvou nových distributorů Graco z Litvy a Polska včetně zástupce fy GRACO p. Dymka. Jednalo se o firmy Blastgroup z LitvyRPM Technologie z Polska.
Celé školení proběhlo ve dvou dnech a obsahovalo jak teorii tak i praktickou výuku.

Noví distributoři u nás získali nejen podrobné informace o jednotlivých strojích, pistolích a dalším příslušenství, ale také byli proškoleni v oblasti servisních oprav a prošli i praktickou výukou nástřiku a lití PUR pěn.

 
 
Součástí školení bylo také podrobné seznámení firem s  PUR pěnami. Zde se probíraly technické parametry a vlastnosti jednotlivých typů PUR pěn včetně možností a způsobu jejich aplikace a použití v praxi. 
 

 

Školení zahrnovalo i další důležité body jako bezpečnost práce a ochrana zdraví aplikátorů, legislativní otázky apod. Školícím jazykem byla angličtina. Účastníci si pochvalovali nejen příjemnou atmosféru při vlastní výuce , ale také široký rozsah školení s mnoha důležitými podrobnostmi a detaily. 

 
 
Školení zahraničních distributorů - duben 2015 
V dubnu k nám zavítal na stejné školení další začínající distributor v oblasti technologie PUR pěn - Minex Romania SRL. Tato firma je dlouholetým distributorem GRACO v oblasti airless v Rumunsku.