Zpracování polyesterových laminátů a gelcoatů

Kompozitní materiály, obecně vyztužené plasty,  jsou materiály ze dvou či více složek s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z těchto složek. V případě polyesterových laminátů jde o spojení skleněných vláken a polyesterových pryskyřic. Přednosti kompozitních materiálů jsou především v jejich hmotnosti. Oproti tradičním ocelovým výrobkům mají i při větším objemu stále podstatně nižší hmotnost, což usnadňuje jejich přepravu a rychlou a snadnou montáž a demontáž.
Polyesterové lamináty jsou vyrobeny za použití kombinace chemických látek (pryskyřic) a zpevňujících materiálů v podobě skleněného vlákna a tvoří pevný kompozitní materiál. Výstuž se obvykle skládá ze nasekaných skleněných vláken (rovingu), skelné střiže nebo tkaniny. 
 
Polyesterové lamináty se výrazněji nedeformují (jejich elasticita odpovídá pevnosti). Kromě vynikajících mechanických a pevnostních charakteristik mají polyesterové lamináty velmi vysoké hodnoty meze únavy, jsou stabilní a spolehlivé a mají absolutní odolnost proti korozi (a to i v agresivním prostředí). 
Neomezená variabilita tvarů a barev možňuje snadné přizpůsobení výroby specifickým požadavkům. 
Z polyesterových laminátů se výrábí čluny, lodě, bazény, díly pro automobilový průmysl a další výrobky mezi které patří nábytek, vany, antikorozivní vložky, dekorativní architektonické a stavební výrobky, zásobníky, nástavby nákladních automobilů, sportovní potřeby, strojní skříně apod.
 
 
V průmyslové výrobě se uplatňují především následující způsoby aplikací:

 

 

            Nástřik polyesterových gelcoatů                                    RTM technologie (injektáž) a lití do forem

           

       Nástřik polyester. pryskyřice se sekaným sklem                              Strojní válečkování